Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Ідентифікація та реєстрація тварин

Новина
21.12.2023

Реєстрація господарства

Власники тварин та інші суб’єкти господарювання, в господарствах яких тварини можуть постійно або тимчасово перебувати, зобов’язані зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення ідентифікації і реєстрації тварин.
Для реєстрації господарства власник тварин подає Агентству з ідентифікації і реєстрації тварин через агента заповнену реєстраційну картку господарства. Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин вносить дані реєстраційної картки господарства до Реєстру тварин.
У разі зміни даних про господарство, занесених до реєстраційної картки, власник повинен в 7-денний термін подати Агентству з ідентифікації і реєстрації тварин через агента заяву про внесення змін до реєстраційної картки господарства.

Оформлення замовлення

Для проведення ідентифікації і реєстрації тварин, власник подає замовлення на проведення ідентифікації і реєстрації тварин установленої форми. Замовлення з підписом власника або уповноваженої ним особи подається агенту.

Прикріплення бирок

Усі тварини, що утримуються у господарстві, повинні бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка.
Бирка — вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером, що є знаком суворого обліку, та використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин.
Замовлення бирок і обладнання для прикріплення бирок проводиться власником виключно в державному підприємстві «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».
Бирки повинні прикріплюватися на кожну тварину, що народилася в господарстві, не пізніше семи днів від моменту її народження, але раніше, ніж тварина залишить господарство.

Прикріплення бирок здійснюється відповідно до інструкції, приведеної нижче.
1. Ідентифікація тварин проводиться тільки бирками затвердженого зразка, які надійшли від державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».
2. Бирка вушна складається з двох частин — вхідної та порожнистої, що з’єднуються між собою за допомогою спеціального пристрою (аплікатора) безпосередньо на вусі тварини.
3. Для кріплення бирки на вухо тварини використовувати тільки ті аплікатори, що поставляються в комплекті з бирками.
4. Прокол вуха тварини здійснюється самою вхідною частиною бирки, встановленої на металевий штир аплікатора.
5. Щоб прикріпити бирку на вухо тварини, потрібно:
а) зафіксувати голову тварини нерухомо на момент кріплення бирки;
б) вхідну частину бирки одягти на металевий штир аплікатора обов’язково до упору (зверніть на це особливу увагу);
в) порожнисту частину бирки вставити та закріпити у фіксуючій частині аплікатора;
г) вхідну частину підвести відносно порожнистої і перевірити їх сумісність (відцентрувати);
д) продезінфікувати конусну частину вхідної бирки та місце проколу вушної раковини дезінфікуючим розчином (за рекомендацією ветеринарів);
є) прокол вуха здійснюється вхідною частиною бирки на межі між першою третиною та середньою частиною вуха, посередині між двома повздовжніми вушними венами;
є) підвести аплікатор до місця прикріплення бирки і пробити вухо тварини з необхідним зусиллям, з’єднавши обидві частини бирки;
ж) обережно зняти аплікатор і звільнити тварину.
Власник може прикріплювати бирки самостійно (за винятком тварин, імпортованих з інших країн) або запрошувати для цього агента.
Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно агентом.

Протягом періоду, на який введено воєнний стан, та рік після його закінчення, проводити ідентифікацію свиней, великої рогатої худоби, овець і кіз однокомпонентними або двокомпонентними вушними бирками.

Електронна ідентифікація овець і кіз відповідно до пункту 4 розділу III Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз, не застосовується до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та рік після його закінчення.

Однокомпонентні вушні бирки для ідентифікації великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, виготовлені (придбані) до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та рік після його закінчення, застосовуються до повного їх використання.

Облік ідентифікованих тварин в господарстві

Власник зобов’язаний вести облік ідентифікованих тварин господарства. Цей облік здійснюється за допомогою ведення книги обліку тварин господарства, форма якої затверджена Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Облік тварин у господарствах юридичних осіб ведеться відповідальною особою господарства, у господарствах фізичних осіб – агентом з ідентифікації тварин, що здійснює свою діяльність на териториї, на якій розташоване господарство, в якому утримується тварина.

Реєстрація тварин в Реєстрі ідентифікованих тварин

Після прикріплення тварині бирок власник зобов’язаний заповнити реєстраційну картку великої рогатої худоби, за виключенням таких розділів: «Дані для ветеринарної картки» та «Дані про стан здоров’я тварини» і передати цю картку агенту з ідентифікації тварин.
Агент з ідентифікації тварин передає заповнену реєстраційну картку ВРХ до державної установи ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, в якому утримується тварина. Спеціаліст державної установи ветеринарної медицини заповнює розділи реєстраційної картки ВРХ — «Дані для ветеринарної картки» та «Дані про стан здоров’я тварини », внесені дані засвідчує своїм підписом та печаткою державної установи ветеринарної медицини і передає заповнену реєстраційну картку ВРХ агенту з ідентифікації тварин.
Агент з ідентифікації тварин здійснює перевірку заповненої реєстраційної картки ВРХ, засвідчує картку своїм підписом і надсилає до державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».
На підставі отриманої реєстраційної картки ВРХ державне підприємство «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» вносить дані про тварину та стан її здоров’я до Реєстру тварин. Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин вважається дата внесення інформації про тварину до Реєстру тварин.

Паспорт великої рогатої худоби

Паспорт великої рогатої худоби — документ що містить дані про тварину, її переміщення, власника, місцезнаходження, засвідчує дані про ветеринарно-санітарний стан господарства, де перебуває тварина, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є супровідним документом під час будь-якого переміщення тварини.
Паспорт містить наступні дані:

  • дані про паспорт: серія, номер»
  • дані про тварину: робочий (чотири останні цифри ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний номери, дата народження, стать, кличка (за наявності), код та назва породи, дані про народження;
  • країна походження для імпортованих тварин
  • дані про власника тварини - реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, найменування та місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) для фізичної особи;
  • дані про заповнення паспорта - дата заповнення паспорта та найменування Адміністратора Реєстру тварин.

Якщо відомо дані про походження тварини, зазначаються клички, коди і назви порід та ідентифікаційні номери матері і батька.
На лицьовому боці паспорта відводиться місце для нанесення штрихового коду, який містить ідентифікаційний номер, код породи, стать, дату народження тварини та коди порід матері і батька.
Записи лицьового боку паспорта засвідчує підписом і печаткою працівник Адміністратора Реєстру тварин.
На зворотний бік паспорта вносяться дані про переміщення, загибель (падіж), забій або утилізацію тварини.
У разі падежу чи загибелі тварини з її подальшою утилізацією в господарстві фізичної особи власник зобов’язаний звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до паспорта тварини та книги обліку тварин дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений паспорт тварини для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини. У разі пошкодження чи втрати паспорта обмін паспорта здійснюється державним підприємством «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» за заявою власника тварин
. Додатком до паспорта є ветеринарна картка, яка містить дані про проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок.

Переміщення тварин

Власник або утримувач має право на переміщення тварини лише у разі, якщо тварину ідентифіковано відповідно до вимог розділу ІІІ Порядку, зареєстровано в Реєстрі тварин і на неї видано паспорт тварини.
Юридична або фізична особа, до господарства яких прибула тварина, зобов’язані:

  1. у момент прибуття тварини до господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини;
  2. за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин та паспорта тварини, засвідчивши в ньому дані про прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини;
  3. внести дані про прибуття тварини до другого примірника відомості переміщення тварин, засвідчити їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини і протягом п’яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати його в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

Реєстр тварин

З метою ідентифікації тварин, їх державного обліку та реєстрації створено Єдиний державний реєстр тварин. Інформація з Реєстру тварин надається у вигляді витягу з Реєстру тварин на безоплатній основі за письмовим зверненням власника тварини або посадових осіб уповноважених органів державної влади.
Інформація з Реєстру тварин є відкритою, за винятком інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.
Для отримання витягу з Реєстру тварин юридичними та/або фізичними особами подається заява до адміністратора Реєстру тварин. Протягом п’яти календарних днів з дня реєстрації заяви юридичної та/або фізичної особи видається витяг з Реєстру тварин або приймається рішення про відмову в наданні витягу.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше